PoliClinic realizuje program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego

W PoliClinic realizujemy projekt „Move it – Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W rehabilitacji w ramach programu mogą wziąć udział mieszkańcy wjewództwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej. Uczestnik projektu […]
Więcej