Mammografia

Prowadzimy konsultacje, Badania diagnostyczne oraz program profilaktyki raka piersi, w ramach którego pacjentki mogą bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne.

Informacje ogólne

Mammografia to badanie obrazowe, będące jedną z najbardziej skutecznych metod wykrywania zmian w piersiach. badanie pozwala na wczesne rozpoznawanie guzków o średnicy około 0,3-0,5 cm. 

W grupach wiekowych, dla których mammografia piersi jest wyjątkowo istotnym elementem profilaktyki onkologicznej, znajdują się Pacjentki:

Wykonujemy badania mammograficzne przy użyciu w pełni cyfrowego mammografu firmy Siemens – Mammomat Novation.

Powstrzymaj Raka II

W PoliClinic realizujemy również projekt Powstrzymaj Raka II – program profilaktyczny wspierający wykrywalność raka piersi.

Program realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W okresie 2 lat zostanie przeprowadzonych 1000 badań mammograficznych, 500 osób skorzysta ze zwrotu kosztów dojazdu na badania oraz 1200 osób pozyska informacje o profilaktyce raka piersi. Projekt jest adresowany do kobiet w wieku od 50 do 69 r.ż., mieszkanek powiatów: m. Łódź, brzeziński, łęczycki, kutnowski, poddębicki, bełchatowski, skierniewicki.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Aparat mammograficzny zainstalowany na terenie jednostki posiada wymagane prawem zezwolenia.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

– Dawkomierzy, odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

– Pomiaru osłon stałych gabinetów rentgenowskich

Kierownik jednostki organizacyjnej dokonał oceny ryzyka narażenia na promieniowanie i wprowadził limity użytkowe dawek:

– dla pracowników bezpośrednio realizujących radiologiczne procedury – 3 mSv/rok

– dla osób z ogółu ludności – 0,5 mSv/rok

Na podstawie prowadzonej dozymetrii na terenie jednostki nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Świadczenia finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Godziny pracy Centrum

Poniedziałek – Piątek      8:30 – 18:30
Sobota                                 nieczynne

UMÓW WIZYTĘ

Telefonicznie

Skontaktuj się z Rejestracją pod numerem telefonu, w godzinach 8.30 - 18.30

Messenger

Możesz zapytać nas na czasie o interesujący Cię termin.