O nowoczesnych technologiach w medycynie podczas EFG2021

Większość analityków jest zgodna, że w przyszłości opieka zdrowotna stanie się cyfrowa. Cyfryzacja opieki zdrowotnej jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwój medycyny precyzyjnej, transformację sposobu świadczenia usług medycznych i poprawę doświadczeń pacjentów.

Podczas Europejskiego Forum Gospodarczego 2021 w Łodzi Centrum Medyczne Policlinic zorganizowało panel pt.: Nowoczesne technologie w medycynie.

Technologie cyfrowe zbliżą do siebie pacjentów i podmioty medyczne. Zmiana kulturowa w kierunku mentalności cyfrowej, w połączeniu z nowymi technologiami, umożliwi rozwój stale doskonalącego i uczącego się systemu opieki zdrowotnej.

W trakcie panelu dyskusyjnego eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla sektora medycznego. Staraliśmy się zidentyfikować główne bariery dla rozwiązań technologicznych w medycynie i spojrzeć na nie z perspektywy zarówno statupów jak i dojrzałych biznesów. Ponadto dyskutowano o roli formalnych i nieformalnych relacji podmiotów w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Na koniec spojrzeliśmy w przyszłość sektora medycznego w poszukiwaniu największych wyzwań jak i szans rozwojowych.

 

Relacja wideo

 

*****************************************************************

XIV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2021

 

Kiedy: 27 – 29 października 2021 r.

Gdzie: VH Andel’s Łódź

Formuła: hybrydowa – tradycyjne, stacjonarne obrady połączone z transmisją online

Rejestracja: do 27 października na https://elodzkie.pl/wydarzenia/xiv-europejskie-forum-gospodarcze-lodzkie-2021.  Udział w wydarzeniu bezpłatny!

Strona wydarzenia: www.forum.lodzkie.pl

Facebook: https://www.facebook.com/lodzkie4business/

Tematyka: ponad 35 paneli dyskusyjnych o tematyce: innowacje i technologia, biznes i finanse, gospodarka i społeczeństwo, przedsiębiorczość i rozwój.

Kogo gościmy: małe i średnie firmy; międzynarodowe korporacje; przedstawicieli samorządu i rządu; instytucje otoczenia biznesu; naukowców; studentów.

 

Wiedza, biznes, praktyka!

Województwo Łódzkie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju. W ubiegłym roku pomimo pandemii w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zainwestowało 38 firm na kwotę ok.1,7 mld zł. Nowa sytuacja postawiła jednak przed biznesem szczególne wyzwania. Jak radzić sobie w tych niepewnych czasach? które gałęzie gospodarki będą się rozwijać? – to pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas paneli XIV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2021. Województwo łódzkie ponownie stanie się głównym ośrodkiem myśli gospodarczej, przestrzenią ciekawych i motywujących spotkań. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do twórczej dyskusji i inspiracją do realizacji ambitnych przedsięwzięć.

Europejskie Forum Gospodarcze to ciekawe tematy, kilkudziesięciu znakomitych prelegentów ze świata biznesu, nauki i samorządu. Forum będzie miejscem interesujących spotkań również dla pionierów i innowatorów różnych branż, a urozmaicona oferta tematyczna i znakomici goście sprawią, że wydarzenie stanie się doskonałą przestrzenią do fascynujących rozmów i wymiany doświadczeń.

Skoncentrujemy się na logistyce i transporcie. Łódzkie ze swoim znakomitym położeniem geograficznym stało się silnym zapleczem Polski w tej dziedzinie. Inwestują tu znane firmy krajowe i zagraniczne.

Ostatni okres to dla naszego województwa czas dynamicznego rozwoju nowych technologii. Podczas wydarzenia dużo miejsca poświęcimy więc i tej problematyce. Przyjrzymy się również kwestii innowacyjności i prac badawczych.

Forum to rozmowy, otwarcia na nowe i nowoczesne myślenie w biznesie. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w XIV Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2021.

Wiedza

  • Jak wyjść na rynki zagraniczne?
  • W jaki sposób zarządzać firmą i ją rozwijać?
  • Z jakiego wsparcia finansowego można skorzystać?

 

Inspiracja

  • Odniosłeś sukces, chcesz podzielić się doświadczaniem?
  • Posłuchaj historii znanych biznesmenów.
  • Masz pomysł, ale nie wiesz jak go zrealizować?
  • Weź udział w wykładach motywacyjnych. Zainspiruj się!

 

Networking

  • Chcesz poznać nowych partnerów biznesowych?
  • Nawiąż współpracę z biznesmenami, naukowcami i samorządowcami.
  • Szukasz przestrzeni do spotkania B2B?