Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej

Ponad 28 lat doświadczeń w zakresie stosowania diagnostyki obrazowej oraz terapii laserowej!

Centrum powstało na bazie wieloletnich doświadczeń Politechniki Łódzkiej dotyczących opracowywania nowatorskich technologii dla medycyny oraz przemysłu farmaceutycznego. W efekcie powstał nowoczesny badawczy i usługowy zakład opieki zdrowotnej, stale rozszerzający wachlarz stosowanych metod diagnostycznych i leczniczych.

Najważniejsze wydarzenia

1994

Powołanie Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej na Politechnice Łódzkiej

1995

Powstanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w CDiTL PŁ

Powołano do życia zakład opieki zdrowotnej realizujący działalność medyczno-usługową.

1996

Nowa siedziba przy ul. Wólczańskiej 215

1997

Pierwsza diagnoza fotodynamiczna raka krtani

1999

Powołanie Międzyuczelnianego Laboratorium Środowiskowego w ramach CDiTL

1999

Powołanie Centrum Doskonałości Technik Laserowych i Biomateriałów w Medycynie

2000

Rozpoczęcie naświetleń pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

2002

Rozpoczęcie realizacji pierwszego programu profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

2003

Pierwszy zabieg laserowej waporyzacji gruczołu krokowego wykonany przez urologów

2013

Centrum staje się częścią Fundacji Politechniki Łódzkiej

2021

Uruchomienie nowej lokalizacji Centrum przy Al. Politechniki 10 w budynku Zatoki Sportu

2021

Uruchomienie punktu szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

2022

Uruchomienie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

2022

Wyposażenie i uruchomienie gabinetów rehabilitacji w Zatoce Sportu

Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej PŁ

Powstanie Centrum było poprzedzone wieloletnią współpracą fizyków z lekarzami. Pracownicy Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej i Katedry Histologii i Embriologii oraz I Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej prowadzili wspólne badania doświadczalne nad wpływem promieniowania laserów na materię żywą. Równocześnie prowadzone były badania mające na celu wprowadzenie metod zastosowania promieniowania laserowego w medycynie, zarówno w terapii jaki i w diagnostyce różnych schorzeń.

Zakład Opieki Zdrowotnej

W 1995 roku powołano Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej w celu wdrażania do praktyki klinicznej nowych metod leczenia z zastosowaniem techniki laserowej.