„Move it – Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców
województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa.”

O projekcie

„Move it – Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Program adresowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej (osoby czynne zawodowo lub gotowe podjąć zatrudnienie).

Projekt przewiduje 10-dniowy cykl zabiegów (min. 3 dni zabiegowe w tygodniu).

Schemat postępowania w ramach Programu przedstawia się następująco:

 1. Kwalifikacja formalna do Programu (kryteria kwalifikacji i wyłączenia w załączniku),
 2. Kwalifikacja medyczna do Programu: porada rehabilitacyjna.
 3. Rehabilitacja z elementami edukacji (według wskazań zabiegi obejmują m.in: kinezyterapię indywidualną, ciepłolecznictwo, krioterapię, hydroterapię, leczenie polem magnetycznym, leczenie ultradźwiękami, laseroterapię, elektroterapię, masaże)
 4. Warsztaty psychoedukacyjne (konsultacja z dietetykiem i psychologiem)
 5. II porada rehabilitacyjna (końcowa konsultacja).

Kryteria uczestnictwa

Kryteria kwalifikacji do udziału w Programie:

1. Mieszkańcy województwa łódzkiego.
2. Wiek aktywności zawodowej (osoby czynne zawodowo bądź gotowe podjąć zatrudnienie)
3. Zdiagnozowana choroba układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii:
● M47 Spondyloza
● M48 Inne choroby kręgosłupa
● M49 Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
● M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
● M51 Inne choroby krążka międzykręgowego
● M53 Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej
● M54 Bóle grzbietu

4. Stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

Wymagana jest dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę (nie starsza niż jeden rok).

Ponadto zakwalifikowanie do Programu wymaga uzyskania pisemnej zgody uczestnika i złożenia oświadczenia potwierdzającego niekorzystanie ze zbieżnej rehabilitacji finansowanej z innych środków publicznych. W przypadku osób w wieku 15-17 lat niezbędne jest uzyskanie zgody rodziców lub opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w programie.Kryteria wyłączenia:

1. Korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dotyczących tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania, finansowanych z innych środków publicznych w czasie uczestnictwa w projekcie oraz w ciągu ostatnich 6 m-cy:

 • ● NFZ (lub płatnika będącego kontynuatorem prawnym NFZ),
  ● Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  ● Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
  ● Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w innym projekcie dotyczącym rehabilitacji chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego realizowanym w ramach „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” lub „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”, budżetu samorządu terytorialnego w innym programie polityki zdrowotnej (np. samorządu lokalnego – powiat, gmina).

2. Uczestnictwo w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa realizowanych na terenie makroregionu centralnego”:

 • ● „Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w województwie łódzkim i mazowieckim – beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów.
  ● „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” – beneficjent: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Med. Eleonory Reicher.

Rejestracja do programu

Rejestracja do Programu została zakończona.

Harmonogram udzielania wsparcia

Harmonogram:

1. Rekrutacja – 01.01.2023 – 30.09.2023
2. I porada rehabilitacyjna – 01.01.2023 – 30.09.2023
3. Rehabilitacja z elementami edukacji – 01.01.2023 – 30.10.2023
4. Warsztaty psychoedukacyjne – 01.02.2023 – 30.10.2023
5. II porada rehabilitacyjna – 
01.02.2023 – 30.10.2023

Kontakt z nami

Biuro Projektu – ul. Wólczańska 215, Łódź

PoliClinic Centrum Medyczne

al. Politechniki 10, Łódź

tel. 690 113 806